Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVkmWydmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXmJVkmWydmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Senior UI/UX Designer

hZWXmJVhkXKWlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYp5pUqG14Q..

Job Description

1/ Mục tiêu chính:

 • Phát triển UIUX sản phẩm MXH video trên các nền tảng Web, Mobile, SmartTV
 • Nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng (UX) theo mục tiêu từng giai đoạn phát triển sản phẩm

2/ Những nhiệm vụ chính:

 • Phát triển UI/UX sản phẩm của Dzones
 • Cập nhật xu hướng UI/UX mới
 • Nghiên cứu và phân tích khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng với các sản phẩm công nghệ, áp dụng vào phát triển sản phẩm
 • Hỗ trợ các công việc đồng nghiệp hoặc cấp trên giao phối với các bộ phận liên quan

Job Requirements

1/ Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành nghề thiết kế dồ họa hoặc tương đương

2/ Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm 2-3 năm về UI/UX

3/ Kiến thức:

 • Am hiểu về UI/UX, biết tự chủ động nghiên cứu và cập nhật các xu hướng UI/UX mới trong lĩnh vực phần mềm, hiểu rõ các nguyên tắc và yếu tố của thiết kế
 • Có kiến thức về Web responsive, HTML5, Bootstrap….

4/ Kỹ năng chuyên môn:

 • Sử dụng thành thạo các công nghệ thiết kế đồ họa (Photoshop, Ai,Sketch…)
 • Đam mê công việc thiết kế sản phẩm và định hướng trải nghiệm người dùng
 • Có kỹ năng quản lý các giao diện phức tạp và đưa ra quyết định một cách chính xác

5/ Kỹ năng mềm:

 • Đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh
 • Có tư duy làm việc độc lập
 • Có sự sáng tạo đổi mới, óc nghệ thuật thẩm mỹ tốt
 • Có khả năng làm việc nhóm và làm việc dưới áp lực cao

Additional Information

2018-03-02 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Senior UI/UX Designer

hZWXmJVhkXKWlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYp5pUqG14Q..
Lazy Load...