Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVnk2-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXmJVnk2-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Senior Legal Counsel

hZWXmJVhlGuYmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYp5oUqG14Q..

Job Description

1/ Mục tiêu chính:

 • Đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của nhóm công ty trong các giao dịch thông qua việc soạn thảo, xem xét hợp đồng và đóng góp ý kiến pháp lý trong quá trình đàm phán hợp đồng
 • Đảm bảo tư vấn và thực hiện công việc pháp lý liên quan đến các dự án hợp tác và đầu tư của nhóm công ty.
 • Tư vấn pháp luật và phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản cho nhân viên khi có nhu cầu.
 • Xử lý thành công các vụ tranh chấp liên quan đến nợ và thực hiện hợp đồng.
 • Tổ chức một hệ thống văn bản pháp luật phục vụ cho công tác tra cứu và tham khảo của Phòng Pháp Lý.
 • Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới.

2/ Những nhiệm vụ chính:

 • Đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của nhóm công ty trong các giao dịch thông qua việc soạn thảo, xem xét hợp đồng và đóng góp ý kiến pháp lý trong quá trình đàm phán hợp đồng:
   - Thường xuyên xem và làm lại các hợp đồng do nhân viên trong nhóm cung cấp.
   - Liên lạc với đối tác và tham gia các cuộc họp trong quá trình đàm phán đi đến ký kết hợp đồng.
 • Đảm bảo tư vấn và thực hiện công việc pháp lý liên quan đến các dự án hợp tác và đầu tư của nhóm công ty:
   - Tư vấn giải pháp pháp lý.
   - Tham gia và phối hợp đàm phán.
 • Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh/lao động và phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân viên khi có nhu cầu:
   - Tư vấn giải quyết các vướng mắc pháp lý.
   - Phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản.
 • Xử lý tranh chấp liên quan đến nghĩa vụ thực hiện hợp đồng và thu hồi nợ:
   - Đưa ra giải pháp và đảm trách giải quyết tranh chấp thực hiện hợp đồng.
   - Theo dõi và giám sát việc giải quyết tất cả hồ sơ nợ quá hạn 
 • Tổ chức hệ thống và cập nhật văn bản pháp luật phục vụ cho công tác tra cứu 

Job Requirements

1/ Bằng cấp:

 • Nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.  
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ Luật sư. 

2/ Kiến thức:

 • Hiểu và biết rõ về luật kinh tế, dân sự và thương mại.

3/ Kinh nghiệm:

 • 5 năm làm tư vấn pháp luật nội bộ trong công ty hoặc làm việc tại văn phòng luật sư chuyên về mảng kinh tế dân sự và thương mại.

4/ Kỹ năng:

 • Sử dụng tiếng anh thành thạo.
 • Kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng soạn thảo văn bản bằng tiếng anh.
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giải quyết tranh chấp.
 • Kiên nhẫn, cẩn trọng, quyết đoán, tự tin, nhanh nhẹn.

Additional Information

2018-03-02 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Senior Legal Counsel

hZWXmJVhlGuYmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYp5oUqG14Q..
Lazy Load...