Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVmkm-bnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXmJVmkm-bnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Senior Backend Developer

hZWXmJVhkm-Uk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYpdqUqG14Q..

Job Description

1/ Mục tiêu chính

 • Phát triển hệ thống backend cho sản phẩm MXH video, hệ thống Live Stream và hệ thống BigData

2/ Nhiệm vụ chính

 • Xây dựng và vận hành hệ thống backend cho sản phẩm VSN - 50%
 • Xây dựng hệ thống và vận hành hệ thống BigData - 20%
 • Hỗ trợ phát triển các sản phẩm khác của DZONES - 20%
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ/giải pháp mới để tối ưu hệ thống theo thời gian - 10%

Job Requirements

1/ Kinh nghiệm

 • Có kinh nghiệm lập trình ít nhất 2 năm
 • Có kinh nghiệm phát triển và vận hành hệ thống scalable, high CCU
 • Có kinh nghiệm phát triển các sản phẩm liên quan đến streaming video và/hoặc BigData là một lợi thế

2/ Kiến thức

 • Tiếng anh đọc hiểu tài liệu
 • Kiến thức về cá hệ thống quản lý/quản trị phát triển sản phẩm như: Jira, Redmine
 • Am hiểu qui trình phát triển sản phẩm Agile/SCRUM, Kanban
 • Kiến thức về UnitTest, đảm bảo triển khai Unit Test cho các backend service
 • Có kiến thức về hạ tầng Cloud: AWS, Google Cloud hoặc OpenStack
 • Am hiểu về hệ thống CI/CD
 • Có kiến thức về kiến trúc micro-service

3/ Kỹ năng chuyên môn

 • Thành thạo (một hoặc nhiều): Java, PHP, Python, Node.js, Golang
 • Thành thạo MySQL và/hoặc Postgres
 • Thành thạo: MongoDB, Elastic Search, Couchbase hoặc column-based databases
 • Thành thạo sử dụng GIT và gitflows
 • A/B Testing
 • Khả năng R&D công nghệ mới

4/ Kỹ năng mềm

 • Khả năng thuyết trình tốt
 • Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Khả năng chịu đựng áp lực cao
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

5/ Phẩm chất

 • Trung thực
 • Đam mê
 • Mẫn cán
 • Luôn suy nghĩ tích cực (positive thinking)
 • Tư tưởng “Can-do”
 • Tinh thần chiến binh

Additional Information

2018-02-26 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Senior Backend Developer

hZWXmJVhkm-Uk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYpdqUqG14Q..
Lazy Load...