Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhjlW2VlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXmJhjlW2VlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

Manager - Compensation & Benefit, Planning & Analysis

hZWXmJhhk2ydlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZ5xvUqG14Q..

Job Description

1/ Compensation & Benefit:

 • Hỗ trợ quản lý của Phòng Nhân Sự và/hoặc chịu trách nhiệm thực hiện xây dựng, tư vấn, quản lý, phân tích, kiểm soát, đánh giá, dẫn dắt, phát triển hệ thống, chính sách, qui trình, phương pháp, chiến lược, ngân sách, cách thức tổng thể và chi tiết
 • Phụ trách và thực hiện mọi công việc, chương trình, hoạt động thuộc Chức năng: lương, thưởng, phúc lợi, thu nhập, thuế, bảo hiểm vv…ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong kế hoạch và ngoài kế hoạch.

2/ Planning, Analysis & Report:

 • Hỗ trợ và thực hiện việc thiết kế, xây dựng, quản lý, hoạch định, dự kiến, xem xét, kiểm soát qui trình và thực hiện ngân sách định biên hàng năm (Annual Headcount Plan), Chi phí Nhân Sự (Employment/Staff Costs): lương, phúc lợi, thưởng, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm/thăng chức.

3/ Policy & Process Improvement:

 • Hỗ trợ Group HRD trong việc xây dựng, thiết kế, điều chỉnh, cập nhật, quản lý, thông tin, đào tạo và tư vấn nội bội, kiểm soát thực hiện và tuân thủ toàn bộ chính sách, qui trình, tiêu chuẩn, forms của tất cả chức năng Nhân Sự.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành Luật, Kinh tế, Quản trị Nhân sự
 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong chức năng C&B ở cùng vị trí hoặc tương đương
 • Kinh nghiệm trong chức năng Hoạch Định và Phân tích, Báo cáo Planning của Nhân Sự.
 • Thực hiên tổng hợp chấm công, phép hàng năm
 • Lập báo cáo khấu trừ các loại thuế hàng tháng.
 • Tiếng Anh
 • Kỹ năng Excel
 • Quản lý thời gian - Cẩn thận, tỉ mỉ
 • Trung thực, chín chắn.

Additional Information

2018-04-12 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

Manager - Compensation & Benefit, Planning ...

hZWXmJhhk2ydlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZ5xvUqG14Q..
Lazy Load...