Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVnk2-cmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXmJVnk2-cmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

IT Database Administrator

hZWXmJVnk2-cmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYpltUqG14Q..

Job Description

Các mục tiêu chính :

 • Đảm bảo các hệ thống Cơ Sở Dữ Liệu của toàn Tổ Hợp hoạt động ổn định, hạn chế sự cố và khắc phục các sự cố nhanh nhất.
 • Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, an toàn, an ninh dữ liệu và bảo mật dữ liệu.
 • Phát triển các Cơ Sở Dữ Liệu mới phục vụ dự án mới và mục đích kiểm tra. Đồng thời xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu tập trung và các ứng dụng khai thác dữ liệu.
 • Triển khai, vận hành và hỗ trợ người dùng hệ thống Jira phục vụ cho việc báo cáo về nhiệm vụ chính, làm việc theo nhóm.
 • Triển khai các chương trình phục vụ cho quản trị kho dữ liệu và kiến thức.

1/ Quản trị Cơ Sở Dữ Liệu của hệ thống ERP và các hệ thống khác trong tổ hợp(40%):

 • Chịu trách nhiệm vận hành, giám sát performance của các hệ thống cơ sở dữ liệu trong toàn tổ hợp(như: ERP, CRM, MBS, TVAMS, Các website, các webapplication, Bitrix24, …)
 • Đảm bảo hệ thống CSDL hoạt động 24/7.
 • Chịu trách nhiệm tối ưu hóa hoạt động, performance của các hệ thống CSDL.
 • Đánh giá và thực hiện việc an toàn bảo mật các hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn của các cơ sở dữ liệu.
 • Cấp mới user truy cập CSDL để khai thác dữ liệu, đồng thời kiểm soát việc truy cập của user định kỳ hàng tháng.
 • Thiết lập backup và dự phòng rủi ro cho các hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Xây dựng hệ thống dự phòng rủi ro cho các hệ thống cơ sở dữ liệu. Đồng thời giám sát và duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống CSDL.
 • Chịu trách nhiệm phục hồi dữ liệu, khắc phục sự cố xảy ra.
 • Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định liên quan để quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu như: giám sát, khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu, backup dữ liệu v.v
 • Đề xuất cho lãnh đạo các công nghệ mới.

2/ Phát triển Cơ Sở Dữ Liệu và triển khai các ứng dụng khai thác dữ liệu và các ứng dụng liên quan về dữ liệu (40%):

 • Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống CSDL test phục vụ cho đội lập trình.
 • Tham gia tối ưu hóa câu lệnh SQL, lập trình SQL.
 • Cài đặt, import dữ liệu hoặc chuyển dữ liệu qua hệ thống mới. Hoặc triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu mới phục vụ cho triển khai ứng dụng mới.
 • Xây dựng hệ thống monitoring hoạt động CSDL tự động, monitoring việc sao lưu dữ liệu và quản trị CSDL tự động.
 • Tham gia vào thiết kế và lập trình cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ đội lập trình/ dự án phát hiện và xử lý lỗi liên quan đến cơ sở dữ liệu.
 • Phối hợp với bộ phận IT Application & ERP thiết kế DataMart / DataWarehouse cho công ty từ nhiều nguồn dữ liệu.
 • Thực hiện quá trình ETL – chuyển dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau sang DataMart / DataWarehouse.
 • Phát triển báo cáo cho Data Mart/ DataWarehouse từ các công cụ BI.

3/ Quản lý hệ thống ERP và Phân tích yêu cầu, nghiệp vụ và làm việc với IT để triển khai các ứng dụng có liên quan (10%):

 • Quản lý dữ liệu Master Data chung cho toàn Group như: khách hàng, nhà cung cấp, các mã phân tích chung, mặt hàng v.v
 • Hướng dẫn người dùng sử dụng các nghiệp vụ cơ bản trong hệ thống ERP
 • Một số công việc khác liên quan đến ERP được phân công như: kiểm thử hệ thống, phối hợp phân tích nghiệp vụ  v.v
 • Lấy yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu hóa các yêu cầu.
 • Quản lý sự thay đổi của các yêu cầu.
 • Phân tích yêu cầu. Xây dựng các use-case.
 • Mô hình hóa các yêu cầu nghiệp vụ.

4/ Triển khai, vận hành và hỗ trợ người dùng hệ thống Jira software và Confluence nhằm phục vụ quản lý tasks, documents, reporting performance team, tracking (10%):

 • Phối hợp với IT để setup hế thống Jira.
 • Hỗ trợ người dùng sử dụng Jira.
 • Làm tài liệu hướng dẫn người dùng sử dụng Jira.
 • Nghiên cứu triển khai các ứng dụng mới trên nền tảng Jira+Confluence.

Job Requirements

Bằng Cấp :

 • Cử nhân hoặc có kinh nghiệm tương đương thuộc chuyên ngành công nghê thông tin, khoa học máy tính, hệ thống thông tin

Kinh Nghiệm :

 • Có 5 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương
 • Có kinh nghiệm về truyền thông, giải trí, quảng cáo

Kiến Thức :

 • Có kiến thức sâu về các hệ cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL, Oracle, Portgres, Maria DB…
 • Có kiến thức về DataWarehouse/ BI (ưu tiên)
 • Có kiến thức về các hệ điều hành Windows, Linux
 • Tiếng Anh tốt
 • Có kiến thức sâu về Data Warehouse, BI reporting, các công cụ phân tích dữ liệu, data analyze
 • Có kiến thức về MIS và các báo cáo MIS phục vụ tài chính
 • Có kiến thức về truyền thông, giải trí, quảng cáo

Kỹ Năng Chuyên Môn :

 • Kỹ năng vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Kỹ năng phát triển Cơ Sở Dữ Liệu và triển khai ứng dụng khai thác dữ liệu
 • Kỹ năng quản lý hệ thống ERP

Kỹ Năng Mềm :

 • Có khả năng làm việc với khối lượng công việc lớn
 • Truyền đạt, giao tiếp xuất sắc
 • Kỹ năng truyền đạt và thuyết phục cao
 • Tư duy tích cực, lạc quan
 • Luôn tìm giải pháp giải quyết vấn đề
 • Linh hoạt ứng xử với mọi người, mọi tình huống
 • Làm việc theo nhóm tốt
 • Có khả năng làm việc lâu dài
 • Có tính chủ động, sáng tạo trong công việc cũng như giải quyết vấn đề
 • Tuân thủ phương pháp làm việc khoa học, có tổ chức và kho tài liệu

Phẩm Chất :

 • Trung thực
 • Đam mê
 • Mẫn cán

Thuộc Tính :

 • Đẳng cấp quốc tế
 • Công nghệ tinh tường
 • Đột phá
 • Văn minh thành thị
 • Tươi nguyên
 • Đơn giản mà tinh tế
 • Vững chắc mà uyển chuyển

Additional Information

2018-02-28 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

IT Database Administrator

hZWXmJVnk2-cmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeYpltUqG14Q..
Lazy Load...