Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhjlW2VmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXmJhjlW2VmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

HR Business Partner Manager

hZWXmJhhk2yZl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZ5xuUqG14Q..

Job Description

 • Đại diện, thực hiện các chức năng và trách nhiệm ở vai trò Đối tác Kinh Doanh (HRPB) để cùng đồng hành, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ đối với các Công ty Thành viên của Tổ Hợp (OpCos)
 • Tương tác, phối hợp với tất cả thành viên khác của Phòng Nhân Sự để thực hiện/triển khai/giám sát/kiểm soát/đánh giá/thông tin các chức năng Nhân Sự quan trọng cho OpCos về Tuyển dụng và Quy Trình Quản Lý & Phát triển Hiệu Suất Hiring, Performance Management & Development.
 • Tập trung & đẩy mạnh hiệu quả trong các hoạt động tuyển dụng của OpCos.
 • Biết, hiểu, tương tác, phối hợp, hỗ trợ, kết nối, thông tin, đàm phán, hài hòa, tư vấn nhu cầu kinh doanh và hoạt động của OpCos liên quan đến các chức năng, vai trò, trách nhiệm, yêu cầu, chuẩn mực, chính sách của Nhân Sự.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân sự, Tiếng Anh, Quản trị văn phòng…
 • Ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong Nhân sự hoặc 3 năm ở cùng vị trí hoặc tương đương.
 • Kinh nghiệm trong việc xây dựng networking.
 • Kiến thức liên quan đến Quảng Cáo và Truyền thông được ưu tiên 
 • Kỹ năng giao tiếp tốt; 
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng.
 • Kỹ năng phỏng vấn.
 • Trung thực, chín chắn, cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Thành thạo vi tính văn phòng. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

Additional Information

2018-04-12 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

HR Business Partner Manager

hZWXmJhhk2yZl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZ5xuUqG14Q..
Lazy Load...