Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl51hlm6WlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXl51hlm6WlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016

Latest Big Jobs at DatVietVAC Group Holdings

 • Legal Counsel

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  1/ Contract Management Prepare, review and modify contractual instruments to assist and support various business activities. Review and draft...
  Ho Chi Minh
 • Senior Producer/Production Manager

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  1. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ chất lượng Shows theo sự phân công. Kế hoạch creative : format, cấu trúc, kịch bản chi tiết, thiết kế sân khấu,...
  Ho Chi Minh
 • Sales Manager

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  Chịu trách nhiệm bán hàng và kết quả kinh doanh của nhóm khách hàng được phân công.Báo cáo và phân tích thị trường truyền hình, đối thủ cạnh...
  Ho Chi Minh
 • Group Commercial Finance Manager

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  A. Main Objectives The Group Commercial Finance Manager’s role is to partner the business streams in ensuring that billing & contribution are...
  Ho Chi Minh
 • Group FP&A Finance Manager

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  A. Main Objectives The FP&A Finance Manager’s role is to provide financial and strategic support to the organization and assist with driving...
  Ho Chi Minh

Inside review about DatVietVAC Group Holdings

4.6
11 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...