Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhjlW2UnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXmJhjlW2UnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016

Latest Big Jobs at DatVietVAC Group Holdings

 • Manager - Compensation & Benefit, Planning & Analysis

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  1/ Compensation & Benefit: Hỗ trợ quản lý của Phòng Nhân Sự và/hoặc chịu trách nhiệm thực hiện xây dựng, tư vấn, quản lý, phân tích, kiểm soát,...
  Ho Chi Minh
 • HR Business Partner Manager

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  Đại diện, thực hiện các chức năng và trách nhiệm ở vai trò Đối tác Kinh Doanh (HRPB) để cùng đồng hành, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ đối với các Công ty...
  Ho Chi Minh
 • Compliance Executive

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách quy trình (CSQT)Nhận diện và thiết lập các điểm kiểm soátPhối hợp với các bên liên quan Training cho nhân...
  Ho Chi Minh
 • Head of Sales

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  1/ Mục tiêu chính Tối đa hóa doanh số của công ty, không còn mặt bằng trốngDịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, chu đáo2/ Nhiệm vụ chính *Bán Hàng: ...
  Ho Chi Minh
 • Designer

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  Chỉnh sửa, thay đổi kích thước bố cục quảng cáo của khách hàng cho phù hợp với các kích thước của các tài sản mà khách hàng đã chọnLàm ý tưởng cho các...
  Ho Chi Minh
 • Maintenance Executive

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  1/ Mục tiêu chính Giữ gìn và nâng cao hình ảnh Công tyLàm hài lòng khách hàng2/ Nhiệm vụ chính Kiểm tra danh sách công việc được báo từ báo từ hệ...
  Ho Chi Minh
 • Production Supervisor

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  1/ Mục tiêu chính Giữ gìn và nâng cao hình ảnh Công tyLàm hài lòng khách hàng2/ Nhiệm vụ chính Theo dõi , kiểm tra các sự cố được báo cáo từ hệ...
  Ho Chi Minh
 • Finance Analyst

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  Financial Reporting and Analysis: -  Prepare monthly and annually financial statements for the subsidiaries in the Group and consolidated...
  Ho Chi Minh
 • Sale Manager

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  TỐI ƯU HÓA DOANH SỐ BÁN HÀNG - Thiết lập danh sách khách hàng cho từng loại sản phẩm- Viết proposal chào hàng- Gặp gỡ, tư vấn, trình bày, thuyết phục...
  Ho Chi Minh
 • Product Development Executive

  DatVietVAC Group Holdings - Competitive USD

  Analyze information collected from various data sources to identify and forecast user needs based on market trendsPropose new features based on...
  Ho Chi Minh

Inside review about DatVietVAC Group Holdings

4.6
11 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...